Dzieci z autyzmem terapia

0
55

Autyzm to choroba, stanowiąca pewne zaburzenie rozwojowe, ujawniająca się u dzieci w pierwszych trzech latach życia. Badania potwierdzają, że czterokrotnie częściej dotyka chłopców i nie ma znaczenia poziom życia czy wykształcenie rodziny dziecka. Zaburzenie to diagnozuje się na podstawie obserwacji dziecka, nie istnieją testy diagnozujące chorobę.
W celu polepszenia komfortu życia dzieci z autyzmem terapia odgrywa kluczową rolę. Samych metod stosowanych w terapii autyzmu jest kilkanaście, stosowanych w zależności od potrzeb, czasem jedna stanowi uzupełnienie drugiej.
Wśród wielu proponowanych, najczęściej stosowana jest terapia behawioralna, polegająca na teorii uczenia się. Chodzi o prawidłową komunikację, czynności samoobsługowe, wykonywanie poleceń. Innymi metodami są: Metoda wymuszonego kontaktu, Sensoryczna, Opcji, Dogoterapia, Metoda Dennisona, Programy Aktywności Knillów, Metoda malowania 10 palcami i kilka innych. W wyborze pomoże specjalista. Po zdiagnozowaniu dziecka najważniejszym jest jednak, by terapię podjąć jak najwcześniej, a ćwiczenia wykonywać długotrwale.