Opieka medyczna dla pracowników

0
63

Jednym z obowiązków pracodawców jest ochrona zdrowia pracowników oraz zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ochrona zdrowotna nad pracownikiem rozciąga się w momencie podjęcia decyzji o zatrudnieniu pracownika. Przed podjęciem pracy musi pracownik przejść badania wstępne, a w czasie trwania stosunku pracy, również badania okresowe. Koszty tych badań ponosi pracodawca. Ochrona zdrowia pracowników podczas trwania stosunku pracy, to także zadanie pracodawcy. Z uwagi na zły stan państwowej służby zdrowia, pracodawcy coraz częściej uciekają się do oferowania swoim pracownikom abonamentów medycznych. Prywatna opieka medyczna dla pracowników, ma pełnić rolę motywacyjną. Często pełni też rolę wabika, stosowanego by pozyskać dla firmy cennych pracowników. Prywatna opieka medyczna dla pracowników finansowana jest ze środków pracodawcy i traktowana jest jako przychód pracownika, wynikający ze stosunku pracy. Od przychodu tego trzeba odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Opłacanie prywatnych usług medycznych nie zwalnia pracodawcy z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Mimo wszystko prywatna opieka medyczna dla pracowników cieszy się sporym zainteresowaniem, będąc alternatywą dla państwowej służby zdrowia.