Co to jest profilaktyka?

0
54

Jest to zapobieganie (prewencja) obejmujące wszelkie działania, które mają czemuś zapobiec. Profilaktyka istnieje w najróżniejszych dziedzinach życia, żeby nie powiedzieć, że we wszystkich (przykładowe: zapobieganie pożarom, patologii społecznej, katastrofom, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi i itd. itp ?i oczywiście jest też profilaktyka zdrowotna. I tu można rozróżnić dwie odmienne definicje profilaktyki zdrowotnej. Jedna jest prozdrowotna a druga promedyczna. Czym się różnią? Otóż pierwsza sformułowana blisko 2400 lat temu przez Hipokratesa brzmi mniej więcej tak: profilaktyka zdrowotna jest to zapobieganie chorobom głównie przez utrwalanie prawidłowej postawy życiowej charakteryzującej się zdrowym stylem życia. Natomiast druga została sformułowana w 1973 roku przez WHO i głosi, że profilaktyka zdrowotna to działania mające na celu zapobieganie chorobom przez wczesne ich wykrycie i prawidłowe leczenie. Można to wszystko zreasumować i powiedzieć, że profilaktyka jest to utrzymanie status quo organizmu, czyli działania niedopuszczające do rozwoju chorób, zaburzeń i innych nieprawidłowości w organizmie i (lub) zmniejszenia ich skutków, jeśli jednak powstały?na dalszych stronach znajdzie się parę przykładów tak pojętej profilaktyki zdrowotnej.