ZABURZENIA CIŚNIENIA

0
72

ZABURZENIA CIŚNIENIA KRWI

Prawidłowe ciśnienie krwi wynosi średnio 120/90 mm Hg i zależy od objętości minutowej serca, od szerokości i elastyczności naczyń oraz od objętości i lepkości krwi krążącej.

Ciśnienie krwi jest regulowane na drodze odruchowej. Na straży całości ciśnienia stoi ośrodek naczynioruchowy oraz ośrodki czynności serca. W układzie naczyniowym znajdują się czuciowe zakończenia nerwowe (receptory), wrażliwe na stan wypełnienia krwią tętnic, czyli na ciśnienie krwi – są to tzw. presoreceptory. Znajdują się one w łuku aorty, w zatoce szyjnej, poza tym w prawym przedsionku serca. Nadmierne wypełnienie tętnic krwią, a tym samym wzrost ciśnienia, powoduje podrażnienie receptorów w łuku aorty i zatoce szyjnej, a w następstwie zahamowanie ośrodka naczynioruchowego.