Zaburzenia ciśnienia krwi

0
52

Zaburzenia ciśnienia krwi

 

Poza tym ośrodek naczynioruchowy i nerwu błędnego jest wrażliwy również na bezpośrednie działanie bodźców humoral- nych – zakwaszenie krwi pobudza te ośrodki, uzasadowienie hamuje.

Na stan i wrażliwość ośrodka naczynioruchowego wpływają również impulsy płynące do niego z kory mózgowej. Poza oddychaniem nie ma innych czynności wegetatywnych tak ściśle związanych z korą mózgową (z czynnościami psychicznymi), jak krążenie krwi. Nie bez przyczyny traktuje się w przenośni serce jako siedzibę uczuć. Różne stany psychiczne mogą z jednej strony spowodować np. zahamowanie ośrodka naczynioruchowego, wyrażające się w zapaści (np. omdlenie ze strachu), lub jego po- budzenie, co prowadzi do wzrostu ciśnienia, bicia serca i innych przejawów sympatykotonii.

Zaburzenia ciśnienia krwi polegają na jego wzroście ponad normę fizjologiczną (nadciśnienie) lub na jego obniżeniu, co nazywamy podciśnieniem.