Zaburzenia czucia

0
60

Zaburzenia czucia

 

Zaburzenia czucia dotyczą określonych pól zaopatrywanych przez poszczególne dermatomy. Gdyby można było wykreślić pola poszczególnych dermatomów i gdyby były one stałe, wówczas na podstawie zaburzeń czucia można by określić poziom uszkodzenia krążka. Niestety, jest to sprawa niewykonalna. Do tej pory poczyniono wiele prób sporządzenia takich kart, które niewiele jednak dały, gdyż karty wykonane przez poszczególnych badaczy bardzo się różnią . Na ogół przyjął się wzór Foerstera. Największe zachodzenie na siebie dermatomów występuje

Objawy kliniczne tyłoprzemieszczenia jądra miażdżystego. Poziom tyłoprze-mieszczenia Ból i zaburzenia czucia Osłabienie mięśni Zaniki Odruchy

L3-L4 (ucisk na 4 korzeń lędźwiowy) patrz ryc. 4.53a m. czworogłowy uda m. czworo-głowy osłabienie odruchu kolano wego

L+-L5 (ucisk na 5 korzeń lędźwiowy) patrz ryc. 4.536 zginających grzbietowo palce (chory ma trudności z chodzeniem na piętach, może dojść do opadnięcia stopy)

L5-Sj (ucisk na 1 korzeń krzyżowy) patrz ryc. 4.53c zginających podeszwowo palce i stopę (choremu tru-dno chodzić na palcach) m. trójgło- wy łydki osłabienie odruchu skokowego

Poziom tyłoprze- mieszczenia Ból i zaburzenia czucia Osłabienie • mięśni Zaniki Odruchy