Archive for wrzesień, 2019

Zabiegi fizykoterapeutyczne   W zakres usprawniania wchodzi także gimnastyka korekcyjna, mająca na celu poprawę, lub wyrównanie odchyleń od prawidłowej postawy. Gry sportowe, często Zabiegi fizykoterapeutyczne w usprawnianiu narządu ruchu mają znaczenie wielokierunkowe. Mają one za zadanie złagodzić bolesność stawów, zwiększyć ukrwienie, przyspieszyć procesy resorpcji, rozpulchnić tkanki bliznowate, i na tej drodze ułatwić zwiększenie zakresu i sprawności ruchów. Należą tu: okłady parafinowe, okłady borowinowe, diatermia krótkofalowa, prądy niskoczęstotliwe Bernarda, ultradźwięki, naświetlania lampą kwarcową, ogrzewania w budce Polano, kąpiele wodne, jontoforeza. U chorych ze złamaniami kości powikłaniom związanym z unieruchomieniem zapobiega się ćwiczeniami i usprawnieniem ruchów. Chorzy ci wykonywać powinni ruchy w  [ Read More ]

Categories: Medycyna estetyczna

ZABURZENIA CIŚNIENIA KRWI Prawidłowe ciśnienie krwi wynosi średnio 120/90 mm Hg i zależy od objętości minutowej serca, od szerokości i elastyczności naczyń oraz od objętości i lepkości krwi krążącej. Ciśnienie krwi jest regulowane na drodze odruchowej. Na straży całości ciśnienia stoi ośrodek naczynioruchowy oraz ośrodki czynności serca. W układzie naczyniowym znajdują się czuciowe zakończenia nerwowe (receptory), wrażliwe na stan wypełnienia krwią tętnic, czyli na ciśnienie krwi – są to tzw. presoreceptory. Znajdują się one w łuku aorty, w zatoce szyjnej, poza tym w prawym przedsionku serca. Nadmierne wypełnienie tętnic krwią, a tym samym wzrost ciśnienia, powoduje podrażnienie receptorów w łuku  [ Read More ]

Categories: Medycyna estetyczna

Zaburzenia ciśnienia krwi   Poza tym ośrodek naczynioruchowy i nerwu błędnego jest wrażliwy również na bezpośrednie działanie bodźców humoral- nych – zakwaszenie krwi pobudza te ośrodki, uzasadowienie hamuje. Na stan i wrażliwość ośrodka naczynioruchowego wpływają również impulsy płynące do niego z kory mózgowej. Poza oddychaniem nie ma innych czynności wegetatywnych tak ściśle związanych z korą mózgową (z czynnościami psychicznymi), jak krążenie krwi. Nie bez przyczyny traktuje się w przenośni serce jako siedzibę uczuć. Różne stany psychiczne mogą z jednej strony spowodować np. zahamowanie ośrodka naczynioruchowego, wyrażające się w zapaści (np. omdlenie ze strachu), lub jego po- budzenie, co prowadzi do  [ Read More ]

Categories: Medycyna estetyczna

Zaburzenia czucia   Zaburzenia czucia dotyczą określonych pól zaopatrywanych przez poszczególne dermatomy. Gdyby można było wykreślić pola poszczególnych dermatomów i gdyby były one stałe, wówczas na podstawie zaburzeń czucia można by określić poziom uszkodzenia krążka. Niestety, jest to sprawa niewykonalna. Do tej pory poczyniono wiele prób sporządzenia takich kart, które niewiele jednak dały, gdyż karty wykonane przez poszczególnych badaczy bardzo się różnią . Na ogół przyjął się wzór Foerstera. Największe zachodzenie na siebie dermatomów występuje Objawy kliniczne tyłoprzemieszczenia jądra miażdżystego. Poziom tyłoprze-mieszczenia Ból i zaburzenia czucia Osłabienie mięśni Zaniki Odruchy L3-L4 (ucisk na 4 korzeń lędźwiowy) patrz ryc. 4.53a m.  [ Read More ]

Categories: Medycyna estetyczna

Zaburzenia czucia w kręgosłupie   L4 L5 (tyłowy- pchnięcie centralne) mogą być różno-rodne i umiejsco-wione w okolicy lędźwiowo-krzy-żowej ud, podudzi i stóp oraz w okolicy krocza różnorodne (zarówno w obrębie ud, podudzi, jak i stóp) może występować nie- trzymanie moczu i kału mogą być rozlegle osłabienie odruchów skokowych w liniach osiowych. Dotyczy to zwłaszcza korzeni L5 oraz S p które są najczęściej uciśnięte. Ponadto wszyscy badacze zgadzają się z tym, że istnieją duże różnice indywidualne. Z tych względów nawet najdokładniej wykonane badanie zaburzeń czucia nie daje pewności co do poziomu uszkodzenia. Wyniki tego badania należy zatem analizować razem z lokalizacją  [ Read More ]

Categories: Medycyna estetyczna

Zaburzenia czucia w uszkodzonym korzeniu   W celu określenia poziomu uszkodzenia korzenia konieczna jest znajomość działania mięśni kończyny dolnej, np. m. biodrowo-lędźwiowy zginający staw biodrowy, zaopatrywany jest przez L2-L3, m. obszerny pośredni – prostujący staw kolanowy, jest unerwiony z poziomu L3~L4. Osłabienie i zaniki mięśniowe są późnym objawem choroby, przy czym do zaniku mięśni dochodzi głównie na pośladkach, udach i łydkach. Zaburzenia czucia dotyczą określonych pól zaopatrywanych przez poszczególne dermatomy, których pola trudno określić. Zaburzenia czynności korzenia na skutek ucisku lub rozciągania wpływają na odruchy ścięgnowe w okolicy kolana i stawu skokowo-goleniowego. Badanie odruchów umożliwia określenie umiejscowienia drażnionego korzenia. Odruch  [ Read More ]

Categories: Medycyna estetyczna
spis tresci

Kamera Cekcyn - ul.

Nieopodal Tucholi, w sercu Borów Tucholskich, leży mała, ale urocza ...

AirMax: Odkrywając

Internet jest dziś tak powszechny, że trudno wyobrazić sobie życie ...

Airmax Internet Jele

W dzisiejszym dynamicznym świecie dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu ...

Airmax Internet: Ult

Wprowadzenie W dzisiejszym dynamicznym świecie, wyjątkowo szybki i niezawodny dostęp do ...

Skręcenie nadga

Wprowadzenie Skręcenie nadgarstka jest jednym z najczęstszych urazów układu mięśniowo-szkieletowego, które ...